Ment Koleji’nde Öğretmen Olmak

• Başvuracak öğretmenlerin konularında çok iyi bir temele ve tecrübeye sahip olmaları önemlidir.

• Konusunda lisans diploması, ve geçerli öğretmenlik belgesi bulunması şarttır.

• Şart olmamakla birlikte, lisansüstü ve doktora gibi ileri eğitimler alınmış olması, uluslararası tecrübe ve eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanılması tercih sebebi olabilmektedir. Öğretmenlerimizden hedeflerini iyi bilmeleri beklenir. Öğretmenler olarak okulda sergilenen davranışların öğrencilere örnek olacak nitelikte olmaları gerekmektedir. Ment Koleji, farklı geçmişlere sahip öğretmenlerimizin çalışmalarında, aşağıda belirtilen özellikleri, kişisel görüşlerinden ve güçlü oldukları yönlerinden ödün vermeden sergilemelerini bekler. Sınıf çalışmalarında öğretmenlerin aşağıdaki özellikleri sergilemeleri beklenir:

• Konusuna tam hâkimiyet.

• Öğrencilere öğrenmeyi sevdirecek, onların kişisel akademik ve zihinsel ilgilerini gerçekleştirebilmelerine yardımcı olacak bulaşıcı olan bir öğrenme aşkı ve canlılığa sahip olmak.

• Zamanında sınıfta olma alışkanlığına sahip olmak.

• Ders malzemelerini anlaşılır ve düzenli bir biçimde sunmak.

• Sınıfta düzeni ve kontrolü sağlayıp, sınıftaki tüm öğrenciler arasında bilgi akışını ve öğrenme arzusunu desteklemek.

• Öğrencilerin öğrenme çeşitliliğini göz önünde bulundurarak sınıfta çeşitli yaklaşımlarla konuyu işlemeye dikkat etmek.

• İyi tasarlanmış, yararlı ev ödevleri vermek.

• Öğrenci çalışmalarını dikkatli, adil ve zamanında değerlendirmek. Ment Koleji öğretmenleri öğrencilerin kişisel gelişimleriyle yakından ilgilenmelidir.

Kendilerinden;

• Genç insanlarla vakit geçirmekten hoşlanmaları,

• Ders saatleri dışında da öğrencilere yardımcı olmaları,

• Gerçekçi hedefler ve motivasyonla öğrencilerin özgüven elde etmelerini sağlamayı gaye edinmeleri,

• Öğrencilerin ahlaki gelişimlerine (dürüst, adil, başkalarının isteklerine, haklarına ve sahip olduklarına saygı gösterme, davranışlarının sorumluluğunu alma gibi) ilgi göstermeleri,

• Öğrencilerini, hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde liderlik görevleri üstlenecek bilinçli vatandaşlar olarak yetiştirmeye çaba göstermeleri,

• Kişisel ilgi alanlarını ders dışı etkinlikler yoluyla öğrencilerle paylaşmaları beklenmektedir. Bir okulun doğru biçimde işleyebilmesi için iyi iletişim çok önemlidir. Bu sebeple bütün öğretmenlerimizden:

• Öğrencilerle ilgili okul kurallarından, uygulamalarından ve benzeri konulardan haberdar olmaları (örneğin okulun kuralları ve uygulamaları, sınıf geçme ve takdir sistemi, üniversiteye kabulle ilgili konular vb.),

• Öğrencinin gelişimiyle ilgili üzerinde düşünülmüş değerlendirme metot bulmaları,

• Öğrencilerin gelişimi (veya gelişim eksikliği) ile ilgili konularda veliler veya ilgili diğer kimselerle konuşurken yardımsever davranmaları,

• Diğer öğretmenlerle, bölüm başkanlarıyla, idarecilerle ve personelle konuşurken gerektiği şekilde zamanında ve saygılı iletişim kurmaları,

• Bir sorun varsa, o sorunu çözebilecek en olası kişiyle paylaşması beklenmektedir.