MENT Effect (Rehberlik)

Ment koleji olarak gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz ortaokul ve lise kademelerimizdeki her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda kendisini gerçekleştirmesine ve donanımlı bir 21. yy bireyi olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma birimimiz öğrencilerimizin, sorumluluk sahibi özgüveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen, sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe sahip bireyler olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bir öğrencinin eğitimi ve psiko-sosyal gelişiminin en etkili olarak öğrenci-danışman, öğretmen-veli-psikolojik danışman işbirliği ile sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda PDR çalışmalarımızı; Öğrenciye Yönelik Çalışmalar, Veliye Yönelik Çalışmalar Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar şeklinde üç temel başlık altında yürütüyoruz.