HAKKIMIZDA

Biz sadece özel okul değiliz, Özel Bir Okuluz.

‘Bugünün öğrencilerini dünün eğitim sistemi ile eğitirsek, onların geleceklerini çalarız.’

‘’John Dewey’’

Ment Koleji, bir okulun bir okuldan daha fazla olması gerektiğine inanmış, dünyanın önde gelen eğitim sitemleri konusunda araştırmalar yapmış, bu araştırmalar sonucunda Türkiye’ye örnek teşkil edebilecek bir sistem oluşturmuş, ulusal ve uluslararası birçok iş birlikleri olan Ment Eğitim Kurumları tarafından kurulmuştur.

Ders müfredatımız ve eğitim modelimizi çocuklarımızın, zihinsel, sosyal, bedensel ve ruhsal gelişimlerini ön planda tutarak oluşturuyoruz. Aynı zamanda yabancı dili öğreten değil konuşturan eğitim modelimizle öğrencilerimize en az bir dili ana dili gibi öğrenme ve dünya vatandaşı olma imkânı sağlıyoruz .

Bütünsel Eğitim Modelimiz MENT GLOBAL ile araştıran, proje üreten, takım çalışmasına yatkın, lider karakterli, spor, kültür ve sanat seviyesi yüksek, teknolojiyle bütünleşen ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen öğrenciler yetiştirerek onların en donanımlı şekilde hayata hazırlanmalarını sağlıyoruz.

Her öğrencimizin değerli ve öncelikli olduğunu, farklı ilgi ve ihtiyaçları olduğunu biliyor; çocuklarımızı ve gençlerimizi teknoloji okuryazarı, girişimci, sosyal anlamda gelişmiş, etkili yetişkinler olarak yarınlara hazırlıyoruz. Ulusal ve uluslararası akademik disiplinlerden faydalanarak oluşturduğumuz ders içerikleri ve eğitim modellerimizle geleceği inşa edecek, yepyeni bakış açılarıyla yaşadıkları ülkeyi ve dünyayı güzelleştirecek, yenilikçi fikir ve buluşlarıyla insanlığa katkı sağlayacak bireyler yetiştiriyoruz.

Amacımız: Çağın gerekliliklerine uygun ve Türkiye’ye örnek oluşturabilecek bir eğitim yapısıyla çevreye duyarlı, insanlığa faydalı ve kaliteli bireyler yetiştirmek. Bu amaç doğrultusunda Ment Koleji, yetenekli ve istekli öğrencilerin yüksek bir akademik düzeyi hedeflemesine, İngilizce, Almanca ve Türkçe dillerinde akıcılık kazanıp bu dilleri iyi öğrenmesine olanak verecek bir akademik programı benimsemiştir. Programın hedefi öğrencilerin açıkça, içten ve yapıcı biçimde iletişimde bulunma isteğini ve kabiliyetini geliştirebilmek ve geniş bir uluslararası görüşü benimsemelerini sağlamaktır.  Öğrenciler hayatları boyunca öğrenmeyi sürdürmeye, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye ve 21.yüzyılda başarılı olabilmek için hayati bazı bilgileri öğrenmeye özendirilmektedir.

Okulumuzun nitelikli, dinamik eğitim ve yönetim kadrosu, yalnızca bilgi vermeyi değil, öğrencilerimizin edindiği bilgileri kavrayarak kullanmasını, analiz-sentez yapmasını amaçlayan “Tam Öğrenme” ve “Yaparak, Yaşayarak Öğrenme” modelleriyle öğrenci merkezli eğitim sistemini temele alır.

Ment Koleji, kalabalık eğitim sisteminin aksine tüm öğrencileriyle birebir ilgilenmek amacıyla planlanmıştır.

Öğrenciler, oldukları halleriyle değerlidirler ve düşündüklerini ifade etmek için dil, sanat, müzik ve diğer iletişim araçlarını kullanmaya teşvik edilirler. Çocuklar, deneyimlerini yeniden inşa ederek, sorunlara çözüm bularak, eleştirel düşünme yoluyla,  tartışarak, akıl yürüterek, dil ve matematiği kullanarak öğrenirler ve bunu günlük yaşantılarının rutini içerisine alırlar.

Öğrencilerimiz sadece eğitim geçirdikleri yıllar içinde değil, iş hayatında, sosyal hayatta ve kendilerini temsil edecekleri tüm ortamlarda fark yaratacak yapı taşları ile mezun olurlar.

Değerlerimiz

1.Eğitim ve Öğretimde Evrensel Etik İlkelere Uyma

2.Bireysel ve Etnik Farklılıkları Kabul Etme

3.Sosyal Hayat Kavramını İçselleştirme

4.Yerel Kültürü Özümseme  ve Uluslararası Bilinç Kazanma

5.Eğitime Bütüncül Yaklaşma

6.Akademik Başarı ve Yaşam Boyu Etkili Öğrenme

7.Öğrencilerimize Dünya Vatandaşlığı Bakışını Kazandırma

8.Topluma Değer Katmak İçin Sorumluluk Hisseden Bireyler Kazandırma

9.Sürdürülebilirliği Sağlama

10.Yenilikçilikte Öncü Olma

11.Lider Ruhlu Bireyler Yetiştirme

12.Öğrenim Sürecinde Akılcı Yaklaşım Sağlama

13.Teknolojiyi Tanıma, Anlama ve Kullanma

14.Etkin ve Aktif Öğrenmeye Teşvik Etme

15.Spor, Sanat ve Kültürde Gelişimi Destekleme

16.Dürüstlük, Arkadaşlık, Dostluk, İyilik Duygularını Geliştirme

17.Çevreye Duyarlılık Bilinci Kazandırma

18.Ruhi ve Fiziki Sağlığın Önemini Anlatma

19.Yüksek Öğrenime Geçiş İçin Rehberlik Etme ve Hazırlama

20.Araştırma ve Yaratıcılığın Gelişmesini Sağlayacak Çevre Oluşturma

21.‘’Öğrenmeyi Öğretme’’ Disiplini Geliştirme

Neden Biz?

Bilim Temelli Eğitim

Yabancı Dillerde Üstün Başarı

Sorgulamaya Dayalı Öğrenci Merkezli Eğitim

Nitelikli Değerler Eğitimi

Tutarlı ve Tamamlayıcı Eğitim

İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Eğitimi

Disiplinler Arası İşbirliği

Uygulayarak Öğrenme ve Destekleyici Öğrenme Ortamı

Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Hazırlık

Yenilikçi Anlayış ile Programların Yürütülmesi

Yetenek Gelişimine Yönelik Kulüp Çalışmaları

Bireysel Özelliklere Uygun Ek Ders Çalışmaları

Sevgi, Saygı ve Güvene Dayalı İletişim

Bilimsel Düşünce ve Bilim Dili